Vụ Công ty Gỗ ép Minh Long xả thải Bảo vệ “thay mặt” huyện Văn Giang tiếp báo chí

“Không nói nhiều, mời các anh ra ngoài”, một bảo vệ đã thay mặt cả Chủ tịch UBND, Chánh văn phòng huyện Văn Giang (Hưng Yên), trả lời báo chí khi chúng tôi đến tìm hiểu thông tin việc xả thải ra môi trường của Công ty Gỗ ép Minh Long.