Đất nông nghiệp đồng loạt bị xẻ thịt: Đồng Nai trước nguy cơ vỡ quy hoạch

Đã đến lúc đặt câu hỏi về quy hoạch tổng thể của tỉnh Đồng Nai sẽ ra sao trong tương lai? Khi mà tình trạng xẻ thịt đất nông nghiệp đang diễn ra 1 cách đồng loạt và mất kiểm soát tại đây. Tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp đang băm nát các kh