Buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị của Thủ tướng về việc yêu cầu buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Cùng với đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, bổ sung quy định về việc tạm dừng hoạt động tạm nhập tái xuất, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa là phế liệu NK vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật; kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng NK phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động nhập khẩu phế liệu

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, áp dụng hoặc đề xuất áp dụng biện pháp tạm ngừng hoạt động tạm nhập tái xuất, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa là phế liệu vào lãnh thổ Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với quy định của WTO đối với việc NK phế liệu. Bộ Công Thương cũng có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường theo thẩm quyền tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động buôn bán và sử dụng phế liệu NK.

Cũng nhằm siết chặt hoạt động lợi dụng NK phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, chủ tàu, chủ hãng vận tải biển chỉ được đưa xuống tàu để vận chuyển về Việt Nam những đơn hàng có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện NK phế liệu (còn hiệu lực) nhằm phòng ngừa vận chuyển phế liệu bất hợp pháp từ xa ngoài biên giới. Chủ tàu, chủ hãng vận tải biển phải chịu trách nhiệm đối với lô hàng phế liệu đang vận chuyển của tổ chức, cá nhân không có Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện NK phế liệu. Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển không cho hàng hóa dỡ xuống cảng biển Việt Nam khi chủ tàu và chủ hàng không xuất trình được Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực, hạn ngạch NK và chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu NK theo quy định; chịu trách nhiệm về việc cho phép bốc dỡ các lô hàng phế liệu NK nêu trên.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động NK phế liệu. Ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) – thông tin, gần đây, lượng phế liệu NK về Việt Nam ngày càng tăng mạnh, gây tồn đọng tại các cảng biển, làm ảnh hưởng đến hoạt động tại cảng và hoạt động xuất NK của doanh nghiệp. Do đó, Chỉ thị 06 được ban hành nhằm góp phần quản lý chặt chẽ việc NK phế liệu, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động này.