Bộ KH-ĐT thanh tra các dự án đầu tư công tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Mới đây, Đoàn công tác của Bộ KH-ĐT do ông Trần Kỳ Sơn, Chánh Thanh tra Bộ KH-ĐT dẫn đầu, đã làm việc với UBND tỉnh để công bố quyết định thanh tra các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Bộ KH-ĐT, Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ KH-ĐT tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố Quyết định số 1289/QĐ-BKHĐT của Bộ KH-ĐT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015-2017; việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015-2018; việc thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Trần Kỳ Sơn, Chánh Thanh tra Bộ KH-ĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, trong thời gian thanh tra 45 ngày, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư giai đoạn 2015-2017 (kể cả các dự án chuyển tiếp được thực hiện trong giai đoạn 2015-2017); việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư trong giai đoạn 2015-2018 và kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Kỳ Sơn cho biết, việc thanh tra này nằm trong chương trình kế hoạch thanh tra của Bộ trong năm 2018. Đoàn lựa chọn ngẫu nhiên một số dự án để thanh tra theo 2 bước, gồm: Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và đi thực tế tại một số địa phương, dự án.

Được biết việc thanh tra này nằm trong chương trình kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ KH&ĐT.